Diensten

Bureau Effectief kan u ondersteunen bij educatieve en communicatieve projecten.

 

Educatieve (uitgeef)projecten:

  • interim-uitgeverschap: kortlopend intern traject waarbij het uitgeefproces de gewenste voortgang vindt: van exploratie- tot uitgaveadvies en het begeleiden van het uitgeefproces als zodanig
  • projectleiderschap: projectmatige aanpak van een ontwikkeltraject: een methode of onderdeel van methode
  • conceptontwikkeling: via veldonderzoek en gesprekken komen tot nieuwe concepten
  • voorlichting over methodes aan gebruikers en potentiële gebruikers
  • niveaubepaling bij talen: van lesstof, leermiddel en toets volgens (Europees) Referentiekader
  • content management en eindredactie
 

Communicatieve projecten:

  • klantenonderzoek: leren kennen van de doelgroep, zodat je kunt denken vanuit de klant
  • schrijven van een communicatieplan ten behoeve van effectieve communicatie: je met je product of dienst onderscheiden en je doel bereiken
  • schrijven van commerciële teksten, teksten voor personeelsblad, jaarverslag, artikelen, bedrijfsreportages, et cetera, zowel voor non-profit als profit sector


Download mijn CV met meer informatie.