Laura van der Westerlaken

Effectief

Een ander woord voor effectief is doeltreffend. Effectief werken betekent: alles wat je doet, draagt bij aan de realisatie van het doel. Het woord lijkt erg op efficiënt, dat doelmatig betekent. Je hebt het dan niet over het bereiken van het doel, maar over de middelen (tijd, geld, inspanning) waarmee je dat doet. Het een kan eigenlijk niet zonder het ander.

Met mijn in 1995 opgerichte bureau Effectief streef ik ernaar werkprocessen zo te organiseren dat ze efficiënt en effectief zijn. Dat geldt zowel voor uitgeef- als communicatieprocessen. Ik ben resultaatgericht en heb een hoog werktempo. Maar op weg naar het doel kom ik graag mensen tegen. Ik houd ervan samen te werken en degenen met wie ik werk te motiveren en inspireren. Leren van elkaar ook. Mijn onderwijs- en communicatieachtergrond komen me daarbij goed van pas: het delen van kennis en het samen met anderen iets bereiken, zijn mijn grote drijfveren. 

Effectief in leermiddelenontwikkeling en uitgeven
Effectief in communicatie