Diensten

Bureau Effectief kan u ondersteunen bij educatieve en communicatieve projecten.

Educatieve (uitgeef)projecten:

 • interim-uitgeverschap: kortlopend intern traject waarbij het uitgeefproces de gewenste voortgang vindt: van exploratie- tot uitgaveadvies en het begeleiden van het uitgeefproces als zodanig
 • projectleiderschap: projectmatige aanpak van een ontwikkeltraject: een methode of onderdeel van methode
 • conceptontwikkeling: via veldonderzoek en gesprekken komen tot nieuwe concepten
 • voorlichting over methodes aan gebruikers en potentiële gebruikers
 • niveaubepaling bij talen: van lesstof, leermiddel en toets volgens (Europees) Referentiekader
 • content management en eindredactie

Industrie:

 • projectleiderschap: projectmatige aanpak van een ontwikkeltraject (learning) op het gebied van veiligheid in een organisatie
 • conceptontwikkeling: via onderzoek en gesprekken komen tot nieuwe concepten op het gebied van learning & development
 • content managerschap voor risicovolle taken en maatwerk voor specifieke werkzaamheden, toolboxen en poortinstructies

Communicatieve projecten:

 • klantenonderzoek: leren kennen van de doelgroep, zodat je kunt denken vanuit de klant
 • schrijven van een communicatieplan ten behoeve van effectieve communicatie: je met je product of dienst onderscheiden en je doel bereiken
 • schrijven van commerciële teksten, teksten voor personeelsblad, jaarverslag, artikelen, bedrijfsreportages, et cetera, zowel voor non-profit als profit sector