Effectief in leermiddelenontwikkeling en uitgeven

onderwijs - lesgeven - leren leren - leermiddelen - ontwikkelen - adviseren - uitgevenNa het afsluiten van de lerarenopleiding Nederlands en Engels, heb ik zes jaar lesgegeven in het VMBO en in het volwassenonderwijs.
Voor het Centrum Vakopleiding in Rotterdam ontwikkelde ik daarna een methode Engels voor werklozen die herschoold werden. Het was een vierjarige opleiding op Mavo c/d niveau in een kantoorsetting. De te leren stof werd verweven in een verhaal dat zich op een kantoor afspeelde, met de daarbij behorende functies. In het vierde jaar waren er verschillende uitstroommodules. In feite was het competentiegericht leren avant la lettre. Mijn liefde voor het ontwikkelen van onderwijsleermiddelen was geboren. 

Vanaf 1997 heb ik voor diverse educatieve uitgeverijen gewerkt als interim-uitgever, content manager en projectleider. Ik ben betrokken geweest bij alle processen van het uitgeven binnen VO en MBO, vooral voor Nederlands en Engels, maar ook voor andere vakken. Conceptontwikkeling heeft mijn grote interesse. Vaak vormt onderzoekswerk in het veld een onderdeel van mijn taak. Ook voorlichting en advies tijdens gebruikersbijeenkomsten en op scholen maken deel uit van mijn opdrachten. Ik ben goed ingewerkt in de niveaus van het Europees Referentiekader en het Referentiekader taal in het kader van Doorlopende Leerlijnen.

 

twitter